• română
 • USD $

Regulamentul Concursului de tragere la sorți și politica de confidențialitate aferentă completării chestionarului “Sondaj cantitativ al grupului Szallas Group privind obiceiurile de călătorie”

26/10/2021

Regulamentul Concursului de tragere la sorți

Persoanele pot participa la concursul (denumit în continuare: “Concurs”) publicat de Szallas.hu Ltd. în numele grupului Szallas Group, după completarea chestionarului primit în newsletter-ul unui produs al unei companii filiale (Ungaria: Szallas.hu și MaiUtazas.hu; Cehia: Hotel.cz și Spa.cz; România: Travelminit; Polonia: Noclegi.pl) sau apăsând pe un link postat pe pagina de socializare a unui membru din grupul Szallas Group. Orice persoană este eligibilă să participe la Concurs, care a împlinit deja 18 de ani, trăiește în Ungaria, Cehia, România sau Polonia, a acceptat Politica de confidențialitate și Regulamentul Concursului de tragere la sorți, a completat chestionarul, și-a furnizat adresa de email și a fost de acord să fie anunțată la această adresă în cazul în care câștigă.

Prin completarea chestionarului, participanții la Concurs acceptă Regulamentul Concursului de tragere la sorți și sunt de acord cu procesarea datelor cu caracter personal precum este descris în Politica de confidențialitate.

La sfârșitul Concursului, Szallas.hu Ltd. va extrage câte 3 câștigători din fiecare dintre cele patru țări participante (în total 12 câștigători).

Extragerea va avea loc în Ungaria, iar Concursul va fi reglementat de dreptul maghiar.

Printre participanții din România vor fi extrase următoarele premii:

 • 1 x voucher cadou pentru 2 nopți, 2 persoane la Hotel PrincesSophie ****, Sighișoara, valoare brută: RON 660

Valabil în perioada: 15/10/2021-15/04/2022

Detalii cazare: https://travelminit.ro/ro/cazare/hotel-princessophie-sighisoara

 • 1 x voucher cadou pentru 2 nopți, 2 persoane la Mandachi Hotel & Spa ****, Suceava, valoare brută: 696 RON

Valabil în perioada: 15/10/2021-15/04/2022

Detalii cazars: https://travelminit.ro/ro/cazare/mandachi-hotel-spa-suceava-114972

 • 1 x voucher cadou pentru 2 nopți, 2 persoane la Pensiunea Tarabostes Ranch ***, Coronini, valoare brută: RON 480

Valabil în perioada: 15/10/2021-15/04/2022

Detalii cazare: https://travelminit.ro/ro/cazare/pensiunea-tarabostes-ranch-coronini

Date și termene aferente concursului

 • Concursul se desfășoară în perioada 26/10/2021 - 31/10/2021, iar chestionarul poate fi completat în această perioadă, după care această posibilitatea nu va mai fi disponibilă.
 • Extragerea va avea loc în data de 02/11/2021 la ora 14:00 la sediul Szallas.hu Ltd.
 • Câștigătorii vor fi anunțați cel târziu în data de 03/11/2021 la ora 16:00 pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare.
 • Termenul limită pentru revendicarea premiului este: 04/11/2021 ora 18:00. În cazul în care câștigătorii nu contactează Szallas.hu prin răspuns până la această dată, vor pierde dreptul lor la premiu și se vor extrage alți câștigători.
 • Participarea la Concurs este posibilă pe întreaga durată a Concursului, iar data intrării în joc nu influențează șansele de câștig ale participantului.

Procesul de extragere

Extragerea este automată, utilizând serviciile independente random.org pentru a asigura selecția aleatorie a câștigătorilor. Extragerea va avea loc în fața unei comisii alcătuite din 3 angajați ai organizatorului (denumit în continuare: “Organizator”), după care se va întocmi un raport semnat de membri comisiei de extragere. Numele câștigătorilor Concursului nu vor fi publicate.

Premiul nu poate fi convertit în numerar, transferat către altă persoană, sau modificat în orice fel după extragere.

Participanții câștigători vor fi notificați de Szallas.hu Ltd. pe adresa de e-mail furnizată în cadrul Concursului, iar premiile vor fi trimise tot la această adresă.

Condiții de participare la Concurs

Pot participa la Concurs doar persoanele care trăiesc în Ungaria, Cehia, România sau Polonia, au peste 18 de ani, au furnizat o adresă de e-mail validă și au completat în întregime chestionarul.

Participantul care respectă pe deplin procesul Concursului și aceste reguli ale concursului, poate să participe la extragere.

La Concurs, toți angajații și contribuitorii Organizatorului, precum și toate persoanele supuse dispozițiilor articolului 8:1 alin. (1), punctul 1 din Codul Civil, rudele apropiate nu pot participa.

Excludere

Participanții care, contrar spiritului jocului, participă la Concurs cu scopul de a-și crește șansele de câștig prin comportament înșelător (de ex. completează formularul cu o altă adresă de e-mail, furnizează informații false) vor fi excluși din Concurs pentru defavorizarea participanților care joacă corect. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude Participantul în cazul depistării unei astfel de acțiuni.

Organizatorul nu este în niciun fel responsabil pentru comportamentul participanților la Concurs.

Mai multe informații despre Concurs pot fi solicitate de la georgina.peter@szallas.hu sub forma unui mesaj.

Limitarea răspunderii

Organizatorul asigură transferul premiilor, cu toate acestea unitatea de cazare este unicul responsabil pentru furnizarea serviciilor de cazare.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru date incomplete (nume, adresă, etc.), întârzieri de notificări sau livrare. Participanții suportă toate consecințele informațiilor incorecte furnizate de către ei sau dacă căsuța lor de email este incapabilă să primească e-mailuri. Organizatorul în general nu se află în poziția de a verifica corectitudinea datelor pe durata participării la Concurs (sau după aceasta). În acest caz, responsabilitatea și toate consecințele legale și materiale cad în responsabilitatea exclusivă a participanților.

De asemenea, Organizatorul nu își asumă responsabilitatea dacă site-ul pe care este afișat Concursul este temporar indisponibil pe durata Concursului, din motive tehnice. Mai mult, Organizatorul nu răspunde pentru erori și consecințele acestora apărute din cauze care se află în afara controlului acestuia (cum ar fi defecțiuni tehnice sau întreruperea conexiunii la Internet).

Organizatorul Concursului

Szallas.hu Ltd.

Adresă Sediu: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Cod fiscal: 26721761-2-05

Adresa de corespondență: 1554 Budapest, PO Box 85.

Premiile sunt oferite de

 • Hotel PrincesSophie****, Sighișoara, România
 • Mandachi Hotel&Spa****, Suceava, România
 • Pensiunea Tarabostes Ranch***, Coronini, România

Contact

În cazul în care aveți întrebări cu privire la Concurs, trimiteți un mesaj de pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare pentru Concurs către: georgina.peter@szallas.hu!

Politica de confidențialitate

Scopul Politicii de confidențialitate este informarea dvs. despre operațiunile Organizatorului de a gestiona datele în realizarea jocurilor de câștig. Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și în conformitate cu legislația maghiară în vigoare.

În ceea ce privește realizarea tragerii la sorți, Organizatorul este considerat a fi operator de date (denumit în continuare: Operator de date).

În procesele sale de gestionare a datelor, Operatorul de date se conformează cu cerințele legislației aplicabile și respectă pe deplin protecția drepturilor fundamentale și viața privată a persoanelor fizice la dezvoltarea practicilor de gestionare a datelor, acordând atenție specială cerințelor RGPD.

Gestionarea datelor aferentă participării la Concurs

Scopul și domeniul de aplicare ale prelucrării datelor:

Operatorul de date organizează Concursul, în cadrul căruia participanții pot câștiga premiile incluse în Descrierea Concursului.

Pe durata Concursului, Operatorul de date utilizează următoarele date:

- date de bază solicitate de la Participant pentru a participa la concurs: e-mail;

- răspunsuri la întrebări;

- numele și prenumele câștigătorilor.

Vom folosi datele dvs. doar în scopul realizării Concursului în conformitate cu regulamentul concursului și pentru livrarea premiului.

Prelucrarea datelor se bazează pe acordul dvs. (temei juridic pentru prelucrarea datelor), care conform Articolului 6 (1) litera (a) din RGPD, ne îndreptățește să procesăm datele dvs. Cu caracter personal așa cum este definit în prezenta politică. Puteți să vă retrageți consimţământul oricând după acordarea acestuia, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor efectuate cu acordul dvs. înainte de retragerea consimţământului. În cazul în care se retrage consimţământul, veți fi exclus din Concurs.

Datele participanților sunt stocate pe durata operațiunilor Concursului, după care procesăm răspunsurile la întrebări exclusiv în scopuri statistice (într-un mod care nu este potrivit pentru identificarea persoanei care a completat), și vom procesa datele cu caracter personal ale câștigătorilor pentru a transfera premiile. Numele și adresele de e-mail ale câștigătorilor vor fi păstrate până la sfârșitul celui de-al 8-lea an, în conformitate cu Articolul 169 din Legea C din 2000, pentru a îndeplini obligațiile contabile.

Vom stoca datele gestionate în propriile noastre sisteme IT, care pot fi accesate doar de colegii noștri care se ocupă cu operațiunile Concursului.

Alte circumstanțe ale gestionării datelor

Operatorul de date gestionează date cu caracter personal așa cum este descris în declarația lui privind gestionarea datelor:

Szallas.hu Ltd.: https://szallas.hu/adatvedelem

Procesoare de date

Operatorul de date utilizează următoarele procesoare de date: Randomness and Integrity Services Ltd. (adresă: Irlanda, D02 N767 Dublin, Dawson street 8), care furnizează serviciile random.org pentru Tragerea la sorți și ACNielsen Market Research Ltd. (adresă: Ungaria, 1056 Budapest, Váci utca 81.), care transmite Organizatorului adresele de e-mail furnizate pentru Concurs ale participanților.

Drepturile dvs.

Dorim să vă informăm că în baza legii, Szallas.hu Ltd. poate pune în valoare drepturile dvs., în baza cărora - în limitele stabilite de lege -:

a) puteți solicita acces la datele cu caracter personal și copiile acestora prelucrate cu privire la dvs.; (Articolul 15)

b) puteți solicita informații despre principalele caracteristici ale prelucrării datelor (scopul și domeniul de aplicare ale prelucrării datelor, procesoare implicate, durata prelucrării datelor); (Articolul 15)

c) puteți să vă retrageți consimțământul oricând; (Articolul 7 (3))

d) puteți solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte cu privire la dvs. fără întârzieri nejustificate, sau ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate; (Articolul 16)

e) puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal cu privire la dvs. fără întârzieri nejustificate în cazul în care sunt îndeplinite condițiile juridice; (Articolul 17)

f) în anumite cazuri, puteți solicita restricții privind utilizarea datelor; (Articolul 18)

g) puteți solicita primirea datelor dvs. furnizate de dvs. într-un format utilizat pe scară largă care poate fi citit automat, sau trimiterea acestora direct către un alt operator de date; (Articolul 20)

h) puteți să vă opuneți trimiterii newsletter-ului, după care datele nu vor mai fi prelucrate în acest scop; (Articolul 21 (2)-(3))

i) puteți exercita acțiuni în fața autorității de supraveghere cu privire la locul de reședință, locul de muncă sau locul unei presupuse încălcări. (Articolul 77)

Remediere

În Ungaria autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c., Ugyfelszolgalat@naih.hu), în celelalte țări participante fiind autoritatea desemnată pentru protecția datelor.

În cazul unei încălcări, puteți formula acțiuni judiciare împotriva Operatorului de date inclusiv în fața instanțelor din statul membru în care este satbilit Operatorul de date și în fața instanței care are competență în locul dvs. de reședință.

 

Despre noi · Contact

Protecția datelor · Informare despre cookie-uri · Termeni și condiții · Contract cu turistul · Licență de turism · Brevet de turism · Polița de asigurare · ANPC · SOL

Cont pentru oaspete · Înscriere la newsletter · Cumpărare Voucher Travelminit · Plată avans cazare · Tichete de vacanță · Card de vacanță · Promoții Travelminit

City break Budapesta: The Three Corners Hotel Anna Budapest · Stațiuni balneare din România · Cabane în Transilvania · Cereri pentru grupuri · Pârtii de schi România · Cazare România · Cazare Litoral România · Cazare București · Cazare Transilvania · Cazare Cluj-Napoca · Cazare Brașov · Cazare Sinaia · Cazare Bușteni · Cazare Mamaia · Cazare Vama Veche · Cazare Eforie Nord · Cazare Ținutul Secuiesc · Cazare Lacul Roșu · Cazare Cheile Bicazului · Cazare Lacul Ursu · Cazare Salina Praid · Cazare Piatra Secuiului · Cazare Lacul Sfânta Ana · Cazare Cheile Turzii · Cazare Praid · Cazare Rimetea · Hotel Sinaia · Hotel Brașov

Admin cazări · Promovare unitate de cazare · Sistem rezervări directe (ReDi) · Mentorul te ajută

Admin afiliați · Program de parteneriat affiliate

Modalități de plată · Mastercard · VISA · Maestro · Virament bancar · Voucher Travelminit · Vouchere de vacanță · Sodexo · Up · Edenred · Secured by PositiveSSLMastercardVISAMaestroVirament bancarVoucher TravelminitSodexo tichet de vacanță, Sodexo card de vacanță, Sodexo voucher de vacanțăUp tichet de vacanță, Up card de vacanță, Up voucher de vacanțăEdenred tichet de vacanță, Edenred card de vacanță, Edenred voucher de vacanțăSecure SSL encryption

Travelminit Îți rezervăm cazarea