• magyar
  • USD $

Általános szállásfoglalási feltételek (Turisztikai szerződés)

 

1. A szerződés tárgya és megkötése

1.1. A szerződés tárgyát képezik az Ügynökség által a Foglalási igazolásban, illetve e szerződés bármely más mellékletében megjelölt turisztikai szolgáltatáscsomagok értékesítése, valamint a fizetési és utazási dokumentumok kibocsátása.

1.2. A szerződés e jelen okirat elfogadásával, illetve a Travelminit oldalán a foglalás kezdeményezésekor a megfelelő négyzet kipipálásával köttetik meg, és akkor lép érvénybe, amikor a Vendég az Ügynökség részéről megkapja a Foglalási igazolást.

1.3. Amennyiben az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés a felek egyidejű jelenlétében köttetik meg, a Vendégnek jogában áll egy nyomtatott példányt kérni.

 

Meghatározások

Utazási ügynökség (Ügynökség, Travelminit) – Travelminit International SRL, székhely: 400267 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Str. Gării, Nr. 21, Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Kolozs (Cluj) megye, Románia, a Kolozsvári Cégbíróságnál bejegyzett cégjegyzékszám J12/546/15.02.2018, adószám 38869249, adószám attribútum RO, a jogszabályokkal összhangban kibocsátott 1860/09.05.2019. számú Turisztikai engedély jogosultja, amely szervezési tevékenységet folytathat. Az Ügynökség saját nevében jár el.

Vendég, Turista, Utas – bármely személy, aki egy foglalás megvalósítása céljából szerződést kíván kötni, vagy akinek jogában áll az Utazási ügynökséggel megkötött szerződés alapján utazni. A Vendég az összes olyan személy nevében eljár, akik számára foglal, és felelősséget vállal a szolgáltatott adatok helyességéért és valódiságáért.

Véglegesített foglalás – a foglalás módjának megfelelően egy foglalás akkor tekinthető véglegesítettnek, ha: az Ügynökség bármely módon visszaigazolta a Szolgáltatások lefoglalását, amennyiben a foglalás ajánlatkérés vagy foglalási előjegyzés útján történt, valós időben történő foglalások esetén pedig a foglalás rögzítésének pillanatában.

Foglalási igazolás – a foglalás érvényességét bizonyító dokumentum, amely magába foglalja a Vendég által megvásárolt Szolgáltatásokra vonatkozó összes részletet. Ez az igazoló dokumentum szerves részét képezi a jelen szerződésnek.

Szállás – a Szolgáltatások szolgáltatója az Ügynökséggel kötött együttműködési szerződés alapján, aki felelősséggel tartozik a Hirdetésben szolgáltatott információk helyességéért, a foglalás folyamatáért (pl. a Vendégnek a Rendszer által továbbított kéréseinek a megválaszolásáért, a foglalás visszaigazolásáért), és a Szolgáltatások minőségéért és megfeleléséért. A Travelminit szerződéses viszonyban áll más utazásszervező irodákkal is (pl. Accent Travel & Events, Bibi Touring, Paradis Tours), így a Vendégnek lehetősége van szálláscsomagokat vásárolni a Travelminittel szerződésben álló irodák kínálatából, a Travelminit Rendszerén keresztül.

Szolgáltatások – idegenforgalmi szálláshelyszolgáltatások (szállás, étkezés, szabadidős turizmus, gyógyfürdő- és rehabilitációs kezelés) és egyéb vonatkozó, a Vendégeknek külön vagy csomagban ajánlott szolgáltatások.

Travelminit Rendszer (Rendszer, Oldal) – a Travelminit által működtetett rendszer és online felület (oldal), amely a Szállások (turisztikai szolgáltatók) által nyújtott Szolgáltatásokat népszerűsíti, és lehetővé teszi a Vendégek számára ezek lefoglalását. Az Ügynökség weboldalai a következők lehetnek: www.travelminit.eu, www.travelminit.hu, www.travelminit.ro, www.travelminit.com, illetve más kapcsolódó weboldalak.

Hirdetés – a Szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlat és információk, amelyek elektronikusan állnak a Vendég rendelkezésére egy szerződés megkötése céljából.

Szállásfoglalási és -lemondási feltételek – a Hirdetés szerves részét képezik, amely meghatározza a Szolgáltatások fizetésére vonatkozó összes előírást, a fizetési módokat és a lemondási költségeket, valamint a Foglalási igazolásban is elérhető.

 

2. A turisztikai szolgáltatások csomagjainak lefoglalása

A. Turisztikai szolgáltatáscsomagok lefoglalása meghatározott szállás és időszak esetén

2.1. Az Oldal Általános felhasználási feltételeinek értelmében a Vendég ajánlatkérést, foglalási előjegyzést küld, vagy rögzíti egy Szolgáltatás lefoglalását. A foglalás véglegesítésének céljából az Ügynökségnek jogában áll bármely kommunikációs csatornán felvenni a kapcsolatot a Vendéggel, a Vendég által szolgáltatott elérhetőségek alapján.

2.2. A Travelminit Rendszer három foglalási módot biztosít a Vendégek számára: ajánlatkérés, foglalási előjegyzés és valós időben, azonnal történő foglalás.

2.3. Foglalás ajánlatkérés révén:

Lépés: A Vendég egy-egy ajánlatkérést rögzít a Travelminit Rendszerben a kiválasztott szálláshelyek figyelmébe, amely tartalmazza az összes szükséges információt (bejelentkezés, kijelentkezés, személyek száma, kért szolgáltatások stb.).

Lépés: Miután a foglalhatóság a Szállással ellenőrzésre került, a Vendég a Travelminit Rendszeren keresztül választ kap (e-mailben és/vagy sms-ben), általában legfeljebb 24 óra leteltével. Az ajánlat még nem Véglegesített foglalás.

Amennyiben a Szolgáltatások nem elérhetők, a Vendégnek más lehetőségeket kínál fel a Rendszer (más szállásokat, más időszakot stb.) a szabad férőhelyek függvényében.

Lépés: A Vendég elfogadhatja, illetve elutasíthatja az ajánlatot, ennek érvényességi idején belül. Az érvényességi időt az ajánlat tartalmazza.

Lépés: Az ajánlat elfogadását követően, a Szállástól kapott visszaigazolás alapján az Ügynökség visszaigazolja a foglalást, általában legfeljebb 24 óra leteltével. A visszaigazolás pillanatától a foglalás végleges. Ellenkező esetben a foglalás nem tekinthető véglegesítettnek.

A kiküldött ajánlat tartalmazza a benne foglalt szolgáltatások teljes árát, a helyi idegenforgalmi adó kivételével.

2.4. Foglalás foglalási előjegyzés révén:

Lépés: A Vendég rögzíti a Travelminit Rendszerben a foglalási előjegyzést, amely tartalmazza az összes szükséges információt (bejelentkezés, kijelentkezés, személyek száma, kért szolgáltatások stb.), kiválasztván a kívánt szobákat és szolgáltatásokat, kipipálva a megfelelő négyzeteket. A végső árakat a Travelminit Rendszer számolja ki a Szállás által szolgáltatott adatok, valamint a Vendég választásai alapján, a rögzítés pillanatában.

Lépés: A foglalási előjegyzés rögzítése nem Véglegesített foglalás, mivel szükség van az Ügynökség visszaigazolására, valamint arra, hogy a Travelminit Rendszer a Foglalási igazolást kiállítsa, általában legfeljebb 24 órán belül a foglalási előjegyzés elküldésétől. A visszaigazolás pillanatától a foglalás végleges. Ellenkező esetben a foglalás nem tekinthető véglegesítettnek.

2.5. Foglalás valós időben:

Lépés: A Vendég rögzíti a Travelminit Rendszerben a valós időben történő foglalást, amely tartalmazza az összes szükséges információt (bejelentkezés, kijelentkezés, személyek száma, kért szolgáltatások stb.), kiválasztván a kívánt szobákat és szolgáltatásokat, kipipálva a megfelelő négyzeteket. A végső árakat a Travelminit Rendszer számolja ki a Szállás által szolgáltatott adatok, valamint a Vendég választásai alapján, a rögzítés pillanatában, és automatikusan kiállításra kerül a Foglalási igazolás, amely egy Véglegesített foglalás.

2.6. Egyes esetekben a fent említett lépéseken telefonon is végig lehet menni, a Vendégnek a telefonbeszélgetés során szolgáltatott információit az Ügynökség rögzíti a Rendszerben.

2.7. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos, Szállással történő kommunikációra a Vendég kizárólagosan az Ügynökség felületét használja.

2.8. A foglalásnak bármely módosulását közölni kell az Ügynökséggel, a módosításnak a Rendszerben való rögzítése céljából, illetve az esetleges későbbi félreértések elkerülése érdekében.

B. Turisztikai szolgáltatáscsomagok lefoglalása meghatározatlan szállás és időszak esetén, előlegfizetéssel

2.10. Amennyiben a Vendég nem határozta meg előre a kívánt időszakot és szálláshelyet, lehetősége van turisztikai szolgáltatásokra előleget fizetni a Travelminitnek, bármely romániai szálláshelyre, amely akként feltüntetett, a partnerek listájából, és az adott év bármely tetszőleges időszakára.

2.11. Az előleg fizetése révén szerződéses kapcsolat jön létre a Vendég és a Travelminit között, amelynek értelmében a Vendégnek lehetősége van később egy végleges foglalást kérni, pontosítva a kívánt időszakot és szálláshelyet, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges egyéb adatokat, követve a 2.A. pontban leírt megfelelő lépéseket.

 

3. Szerződéses ár és fizetési módok

3.1. A szerződéses árat a Foglalási igazolás, illetve a számla tartalmazza, és magába foglalja az ezekben megjelölt összes szolgáltatást.

3.2. Az előleg fizetése

3.2.1. A foglalás garantálása érdekében a Travelminit minden foglalás esetében kéri egy bizonyos összeg kifizetését, amelynek értéke 10-100%-ig terjed, és a Foglalási igazolásban meghatározott ár alapján kerül kiszámításra.

3.2.2. A Szállás foglalási és lemondási feltételei alapján a Travelminit két esetet különböztet meg:

a) amennyiben a Szállás előleget kér: előleg befizetése szükséges a foglalási feltételek alapján, amely lemondás esetén ugyancsak a Szállás feltételeinek megfelelően térülhet vissza;

b) amennyiben a Szállás nem kér előleget: a Vendég előre fizethet a foglalás garantálása érdekében, egy olyan fizetésmód kiválasztása révén, amelyet a Travelminit kezel. Lemondás esetén ez az összeg mindig visszatérül.

3.2.3. Annak függvényében, hogy hány naptári nap van a foglalás véglegesítésének napja és az érkezés napja között, a Travelminit két esetet különböztet meg:

3.2.3.1. Amennyiben a foglalás véglegesítésének napja és az érkezés napja között több, mint 2 nap van:

a) a Szállás foglalási és lemondási feltételeiben megállapított előleget a foglalás véglegesítését követően legkevesebb 1 munkanapon belül, legfeljebb a fent említett feltételekben megszabott határidőn belül ki kell fizetni;

b) ha a Vendég az előre fizetést választja a foglalás garantálásáért, lehetősége van kezdeményezni a fizetést a Travelminit felé legkésőbb az érkezés előtt 2 nappal.

3.2.3.2. Amennyiben a foglalás véglegesítésének napja és az érkezés napja között kevesebb, mint 2 nap van, az eljárás a 3.2.3.1. pontnak megfelelő, annyi különbséggel, hogy a fizetési határidők a foglalás véglegesítése és az érkezés napja közötti napok számához igazodnak, és minden információval együtt a Foglalási igazolásban vannak feltüntetve.

3.2.4. Minden esetben a Vendég kötelessége tájékoztatni a Travelminitet a Rendszeren keresztül a fizetés kezdeményezéséről, kivételt képez, ha a Vendég a számlát online sikeresen kifizetette, amely esetben a fizetés automatikusan feldolgozásra kerül.

3.2.5. Ha a Vendég a Foglalási igazolásban lévő gombok által (pl. „Jelzem: a tichet-eket elküldtem”, „Jelzem: az acord-ot elküldtem”) megerősíti a Travelminitnek, hogy kezdeményezte a fizetést, a Travelminitnek jogában áll a Vendég által tartozott összegeket behajtani, a Travelminit által a foglaláshoz kiállított proforma számláknak megfelelően.

3.2.6. Ha az előre meghatározott előleg nem kerül feldolgozásra a megfelelő határidőn belül, a Travelminitnek jogában áll lemondani a foglalást, mint ahogy abban az esetben is, ha a Vendég olyan fizetési módot választ, amely nem eredményezi a fizetés határidőn belüli feldolgozását, a következmények lévén ugyanazok.

3.2.7. Amennyiben az előre fizetendő összeg nem kerül feldolgozásra a megfelelő határidőn belül, a Travelminit úgy tekinti, hogy a foglalás kifizetésére a Szállásnál kerül majd sor.

3.3. A végső kifizetés

3.3.1. A foglalás véglegesítésekor a Vendégnek módjában áll a következő lehetőségek közül választani, ami a különbözet kifizetését illeti (azaz a Szolgáltatások ára csökkentve  a már kifizetett összeggel):

a) fizetés közvetlenül a szálláshelyen;

b) fizetés részben az Ügynökség, részben a Szállás felé;

c) fizetés az Ügynökség felé.

Amennyiben a különbözetet (részben vagy teljesen) a Szállás felé fizeti, a fizetésre a szálláson való tartózkodási ideje alatt kerül sor. Ha a különbözetet kizárólag az Ügynökség felé fizeti, a végső kifizetést az Ügynökségnek legkésőbb a Foglalási igazolásban feltüntetett fizetési határidő leteltéig fel kell dolgoznia, ellenkező esetben a Travelminitnek jogában áll lemondani a foglalást.

3.3.2. Ha a Vendég, aki az Ügynökséggel szerződést kötött turisztikai szolgáltatáscsomag vonatkozásában és kifizette az előleget, nem fizeti ki a proforma számlában megjelölt határidőn belül a fennmaradt részleteket vagy a hátralékot (a 3.3.1.a pont kivételével), az Ügynökségnek jogában áll lemondani a Vendég érdekében megvalósult foglalásokat, a jelen szerződés lemondási feltételeinek megfelelően eljárva.

3.4. Befizetés kiegészítése más utazásszervező irodák kínálatából származó szállásoknál megvalósult foglalások esetén

3.4.1. Ha a Vendég más utazásszervező irodák kínálatából foglal ajánlatot, legkevesebb 1, legfeljebb 2 nap áll rendelkezésére a foglalás teljes vagy részleges kifizetésére, a Foglalási igazolásban megjelölt foglalási és lemondási feltételeknek megfelelően.

3.4.2. A fent említett ajánlatok esetében a Vendég köteles a foglalást teljes egészében a Travelminit felé fizetni, 1 vagy 2 részletben.

4. Az Ügynökség jogai és kötelezettségei

4.1. Az Ügynökség vállalja, hogy a Szolgáltatásokról Foglalási igazolást állít ki a Vendégnek, amennyiben ezek elérhetőségét a Szállás megerősítette.

4.2. Amennyiben a szerződés bármely lényeges előírása módosul, mint például: a csomagban benne foglalt szolgáltatások, az utazás időpontjai, a szálláskategória változása, az Ügynökség köteles a Vendéget a bejelentkezés napja előtt tájékoztatni.

4.3. Amennyiben a foglalás kizárólag az Ügynökség hibájából lemondásra kerül, ennek kötelessége:

a) a Vendégnek megfelelő alternatívát nyújtani a turisztikai célú út folytatása érdekében, az ár növelése nélkül, illetve a felajánlott turisztikai szolgáltatásoknak ugyanolyan minőségűnek és mennyiségűnek kell lenniük;

b) visszaszolgáltatnia a Vendégnek a kifizetett turisztikai szolgáltatások és a turisztikai célú út során ténylegesen nyújtott turisztikai szolgáltatások árai közötti különbséget;

c) kártéríteni a Vendéget a nem teljesített Szolgáltatásokért, az Ügynökség által meghatározott értékben, amennyiben a Vendégnek nem lehet megfelelő alternatívát nyújtani, vagy a Vendég megalapozott indok miatt nem fogadja el azt.

4.4. Az Ügynökség felelősséget vállal a szerződésben vállalt kötelezettségek megfelelő végrehajtásáért, kivételt képeznek azok az alábbi esetek, amelyekben a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása vagy a nem megfelelő teljesítés a következőknek tulajdonítható:

a) a Vendégnek;

b) vis maiornak vagy olyan előre nem látható körülményeknek, amelyek az Ügynökség számára nem voltak előreláthatók vagy elkerülhetők;

c) harmadik személynek, aki nem áll kapcsolatban a szerződésben előírt Szolgáltatásokkal, azok az okok pedig, amelyek a kötelezettségek teljesítésének elmaradását kiváltották, előreláthatatlanok és/vagy elkerülhetetlenek.

4.5. Az Ügynökség köteles a nehéz helyzetben lévő Vendégnek kellő időben segítséget nyújtani azokban a vis maior esetekben vagy azon események során, amelyeket sem az Ügynökség, sem a szolgáltató vagy szolgáltatást nyújtó személy, minden törekvése ellenére, nem látott előre, vagy nem tudott elkerülni.

4.6. Az Ügynökség nem vállal felelősséget az esetleges hamis és/vagy fiktív foglalásokért, illetve a Vendég által a foglalás vagy fizetés folyamata közben elkövetett bármely jogellenes cselekményért.

 

5. A Vendég jogai és kötelezettségei

5.1. A Vendég köteles felmutatni a Szállás recepcióján a személyazonosító okmányait, valamint a kibocsátott utazási dokumentumot (Foglalási igazolást), a turisztikai szolgáltatások biztosítása érdekében.

5.2. A Vendég köteles kifizetni a Szállás recepcióján az idegenforgalmi adót, a köztisztasági szolgáltatások költségeit, valamint más helyi adókat anélkül, hogy igényt tartana kártérítésre vagy ezek megtérítésére az Ügynökség részéről.

5.3. A Vendégnek a tájékoztatás átvételét követő 5 naptári napon belül, vagy bejelentkezés előtt, kellő időben, ellenben nem később, mint a foglalási és lemondási feltételekben feltüntetett határidőn belül tájékoztatnia kell az Ügynökséget a szerződés lényeges előírásainak módosításával kapcsolatos döntéséről (a csomagban benne foglalt szolgáltatások, időpont, szálláskategória változása), ami a Szállás által kezdeményezett módosításokat illeti. A Vendég választhatja:

a) a szerződés egyoldalú megszüntetését/felmondását a szankciók terhe nélkül; vagy

b) a szerződés új feltételeinek elfogadását.

5.4. A Vendégnek jogában áll bármikor lemondani a foglalást, a Szállásfoglalási és -lemondási feltételeknek megfelelően.

5.5. A Vendégnek minden esetben jogában áll kártérítést is kérni az Ügynökségtől az eredeti szerződés előírásainak nem teljesítéséért, az Ügynökség által meghatározott értékben, kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben:

a) a lemondás vis maior miatt történik (előreláthatatlan körülmények miatt, amelyek függetlenek annak a személynek az akaratától, aki rájuk hivatkozik, és amelyek következményei elkerülhetetlenek bármely törekvés ellenére, nem tartozik ezen esetek közé a túlfoglalás);

b) a lemondás a Vendég hibájából történik.

5.6. Amennyiben az Ügynökség lemondja a foglalást, vagy nem biztosítja a Vendég által kifizetett Szolgáltatásokat, a Vendégnek jogában áll:

a) elfogadni egy másik, az Ügynökség által felajánlott, azonos vagy jobb minőségű turisztikai szolgáltatáscsomagot, ugyanazon az áron;

b) elfogadni egy másik, az Ügynökség által felajánlott, alacsonyabb minőségű turisztikai szolgáltatáscsomagot, az árkülönbség azonnali térítése mellett;

c) azonnal visszakapni a teljes kifizetett összeget, amely a lemondott vagy nem teljesített Szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

5.7. A Vendég átruházhatja a lefoglalt turisztikai szolgáltatásokat egy harmadik személynek, aki teljesíti a szerződésben benne foglalt turisztikai szolgáltatáscsomagra vonatkozó összes feltételt, és köteles írásban tájékoztatni az Ügynökséget legalább 15 nappal a bejelentkezés előtt. Ebben az esetben az Ügynökség megszünteti az első foglalást, és új foglalást hoz létre az új Vendég nevével és elérhetőségével. A szolgáltatáscsomagot átruházó Vendég, valamint az átvevő együttesen vállalnak felelősséget a foglalás árának, valamint az átruházásból származó esetleges többletköltségeknek a kifizetéséért. Amennyiben a foglalást vakációs voucherrel fizették, a foglalás nem átruházható.

5.8. A Vendég köteles a lefoglalt szálláshelyet és az ahhoz tartozó javakat úgy használatba venni, mint egy jó tulajdonos, illetve a rendeltetésüknek megfelelően. Az Ügynökség nem vállal felelősséget a Vendég által okozott esetleges károkért vagy elszenvedett sérülésekért, amelyek e bekezdés be nem tartásából származnak.

5.9. A Vendég tudomásul veszi, hogy azok a szolgáltatások, amelyeket úgy fizet ki, hogy nem részei az Ügynökséggel kötött Szerződésnek, kizárólag a helyi szolgáltató felelősségi körébe tartoznak, az Utazási ügynökség nem vállal semmilyen felelősséget ezen szolgáltatásokért.

5.10. A Vendég vállalja, hogy a Travelminit Rendszerben nem tesz hamis és/vagy fiktív foglalásokat.

5.11. A román büntető törvénykönyv előírásainak ismeretében a Vendég vállalja, hogy a foglalás és fizetés folyamata során tartózkodik bármely jogellenes cselekmény elkövetésétől - különösen a hamisításnak minősülő cselekmények elkövetésétől.

5.12. Amennyiben a Vendég a foglalást (papír alapú vagy elektronikus formában kiállított) vakációs jegyekkel fizeti ki, saját felelősségére kijelenti, hogy i) jogos tulajdonosa a vakációs jegyeknek, ii) tudomásul vette és érti, hogy személyes élvezője a Szolgáltatásoknak, iii) tudomásul vette és érti, hogy a Szolgáltatások szállást tartalmaznak, iv) vállalja, hogy a vakációs jegyek nem voltak és nem is lesznek általa elcserélve, átruházva, eladva vagy pénzért bármely módon értékesítve, v) tiszteletben tartja az értékpapírjegyek kiadásáról szóló 165/2018 sz. törvény előírásait.

 

6. Lemondás, szankciók, kártérítés

6.1. Amennyiben a Vendég saját hibájából lemondja a foglalást, a következő feltételek együttesen kerülnek alkalmazásra:

a) a foglalás teljes összegének 10%-a nem visszatérítendő, ellenben felhasználható egy újabb (Foglalási igazolással véglegesített) foglaláshoz a következő 7 munkanapon belül, és amennyiben nem jön létre új foglalás a megjelölt határidőn belül, az illető összeg lemondási költségnek minősül és nem visszatérítendő;

b) ami az előleg fennmaradó részét illeti, (adott esetben) a Foglalási igazolásban található Szállásfoglalási és -lemondási feltételeknek megfelelően kerül megítélésre.

6.2. Amennyiben a foglalást vakációs voucherrel fizették ki, ezek értéke Travelminit előleg formájában kerül visszatérítésre, amelyet az annak megfelelően megjelölt romániai szállások lefoglalásánál lehet felhasználni a szóban forgó naptári évben.

6.3. A Vendégnek írásban kell közölnie a foglalás lemondását, a Travelminit Rendszerben vagy az info@travelminit.ro e-mailcímre. Amennyiben a lemondást e-mailben küldi el, az az e-mail feldolgozásakor lép érvénybe.

 

7. Panasztétel

7.1. Amennyiben a Vendég elégedetlen a kapott turisztikai szolgáltatásokkal, kötelessége a helyszínen írásban rögzíteni az észrevételeit, világosan és egyértelműen, a tapasztalt hiányosságokra vonatkozóan, ami a szerződésben rögzített turisztikai szolgáltatások teljesítését illeti, és észrevételeit késedelem nélkül továbbítja az Ügynökség, valamint a turisztikai szolgáltatások szolgáltatója felé (a Szállás és az Ügynökség vezetőségének).

Az Ügynökség e-mailcíme: info@travelminit.ro.

7.2. Úgy az Ügynökség, mint a Szállás azonnal lépéseket tesz az észrevételek megoldása érdekében. Amennyiben az észrevételeket nem oldják meg, vagy csak részlegesen oldják meg, a Vendég az Ügynökség székhelyén írásban panaszt tesz a kijelentkezést követő legfeljebb 5 naptári napon belül, melyet követően az Ügynökség 30 munkanapon belül tájékoztatja a Vendéget az őt illető esetleges kártérítésről, amely esetenként változó.

 

8. A jogviták alternatív rendezésének eljárása (SAL)

8.1. A Jogviták Alternatív Rendezése (SAL) az igazságszolgáltatási rendszer alternatív mechanizmusa, melyen keresztül a fogyasztóknak lehetősége nyílik a kereskedőkkel kialakult jogviták rendezésére akkor, amikor egy termék vagy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatban problémával küszködnek.

Így a kereskedőkkel szemben felhozott panaszokat a fogyasztók önként szolgáltatják, postán vagy más elektronikus kommunikációs eszközön keresztül, a panaszokat pedig függetlenül, pártatlanul, átláthatóan, gyorsan és méltányosan oldják meg.

8.2. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) keretében működő Jogviták Alternatív Rendezésének Igazgatósága (Direcția SAL) hatáskörrel rendelkezik arra nézve, hogy alternatív módon rendezze azokat az országos és határokon átnyúló jogvitákat, amelyek egy Romániában tevékenykedő kereskedővel kötött adásvételi vagy szolgáltatói szerződésből származnak, azokban a tevékenységi ágazatokban, amelyekben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörrel rendelkezik.

8.3. A SAL Kérelem (Cerere de aplicare), SAL Tanácsadók listája (Lista consilieri), SAL Eljárás (Procedura) és az alkalmazott jog megtekinthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán – Autoritatea pentru protecția consumatorului.

8.4. A jogviták alternatív rendezése érdekében a határokon átnyúló ügyfelek számára a következő címek elérhetők: SOL Platform (Jogviták online rendezése | Európai Bizottság), az Igazság és Fogyasztó Főigazgatóságának oldala (SAL/SOL rész).

 

9. Biztosítások

9.1. A Vendég biztosítva van a hazaszállítási költségek és/vagy az általa kifizetett összegek megtérítésére nézve az Ügynökség fizetésképtelensége vagy csődje esetén, az OMNIASIG Biztosítótársaság (Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA) által, amelynek székhelye: str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et 1,2,4,5, sector 1, București. A 2021.10.31-ig érvényes 1901. számú biztosítás elérhető a Travelminit Utazási ügynökség weboldalán (a weboldal megjelölésével: http://travelminit.ro).

9.2. A Vendég a következő esetekben kap kártérítést a biztosítótársaságtól:

9.2.1. Amennyiben az Ügynökség nem rendezi a Vendég hazaszállítását, ez utóbbinak kötelessége telefonon, faxon vagy e-mailben azonnal tájékoztatni a biztosítótársaságot. Ebben az esetben a biztosítótársaság nem köteles azonnal kifizetni a hazaszállítási költségek ellenértékét, csupán a Vendég Romániába való visszaérkezését követően, az Ügynökség és a biztosítótársaság között megkötött biztosítás feltételei mellett.

9.2.2. Amennyiben a Vendég kérvényezi az Ügynökségtől a kifizetett összegek és/vagy hazaszállítási költségek ellenértékét, igazoló dokumentumokat kell szolgáltatnia az Ügynökségnek, átvételi elismervényt igénylő ajánlott levélben. A Vendég köteles fénymásolatot őrizni az illető igazoló dokumentumokról. A Vendég kérvényezheti az Ügynökségtől a kifizetett összegek és/vagy hazaszállítási költségek megtérítését a turisztikai szolgáltatáscsomagban foglaltak lezajlását vagy a hazaszállítás napját követő 15 (tizenöt) naptári napon belül.

9.2.3. A Vendég köteles a 9.2.2. pontban előírt átvételi elismervény napjától számított 5 (öt) naptári napon belül átvételi elismervényt igénylő ajánlott levélben tájékoztatni a biztosítótársaságot az Ügynökség felé intézett, a kifizetett összegek és/vagy hazaszállítási költségek megtérítésével kapcsolatos kérelméről.

9.2.4. Amennyiben a Vendég nem kapta meg a kért összegeket az Ügynökségtől az elküldött igazoló dokumentumok átvételi elismervényének napjától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, sor kerül a biztosítási eseményre.

9.2.5. A biztosítási esemény életbe lépésétől számított 10 (tíz) naptári napon belül a Vendég köteles a biztosítótársaságnak átvételi elismervényt igénylő ajánlott levélben továbbítani a kártérítési kérelmet, mellékelve az igazoló dokumentumokat.

9.2.6. Az igazoló dokumentumok főként a következőkből állnak:

a) a turisztikai szolgáltatások csomagjának értékesítéséről szóló szerződés;

b) a 9.2.2, 9.2.3 és 9.2.5. pontban megjelölt igazolások;

c) fénymásolatok az előleg kifizetéséről szóló dokumentumokról (nyugta, fizetési megbízás stb.), a Vendég által kifizetett összegekre vonatkozó visszaigénylési kérelmek esetén;

d) fénymásolatok a szállítási és elszállásolási dokumentumokról, a hazaszállítási költségekre vonatkozó visszaigénylési kérelmek esetén.

A biztosítótársaságnak jogában áll más igazoló dokumentumokat is kérni a Vendégtől.

9.2.7. A kártérítés nem haladhatja meg a Vendég által a turisztikai szolgáltatások csomagjának értékesítéséről szóló szerződésben kifizetett összeget, sem a hazaszállításához szükséges összegeket, a hatályos jogi rendelkezéseket figyelembe véve.

9.2.8. A kártérítési összeg a Vendég által a biztosítótársaságnak elküldött igazoló dokumentumok átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül kerül kifizetésre.

9.2.9. Amennyiben a kártérítési összeg kifizetését követően az Ügynökség megfizeti tartozását a Vendégnek, ez utóbbinak kötelessége az Ügynökség részéről tartozott összegek átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni a biztosítónak a kapott kártérítést.

9.2.10. A Vendégnek módjában áll választani egy biztosítási szerződés megkötését, amely fedezi az utalási költségeket, vagy egy támogatási szerződés megkötését, amely baleset, betegség vagy elhalálozás esetén fedezi a hazaszállítási költségeket, egy csomagbiztosítási szerződés, a helyi egészségügyi szolgáltatások biztosításáról szóló szerződés megkötését, vagy egy útlemondási biztosítás, illetve egyéb típusú utazási biztosítások megkötését. Az Ügynökség ajánlja egy útlemondási biztosítás megkötését az esetleges lemondási szankciók fedezésére. A Vendég az ügynökségeknél tájékozódhat az útlemondási biztosítás által fedezett esetekről, a biztosítást pedig annál az utazási ügynökségnél kötheti meg, amelyiknél a turisztikai szolgáltatások csomagot megvásárolta, amennyiben az ügynökség rendelkezik ezzel a típusú szolgáltatással.

9.3. Az Ügynökség nem vállal felelősséget az Ügynökségen keresztül megkötött biztosításokban megállapított kötelezettségek esetleges nem teljesítéséért, mivel csupán közvetítő a Vendég és a biztosító között.

 

10. A szerződés mellékleteit képező dokumentumok a következők:

a) Foglalási igazolás, beleértve a számlát is

b) Elektronikus katalógus, ajánlat és Hirdetés

 

11. Záró rendelkezések

11.1. Valamennyi szállást a célország illetékes szervei osztályoznak a belső eljárásoknak és a helyi jogszabályoknak megfelelően ott, ahol ezek léteznek, országonként és szállástípustól függően különböző módon.

11.2. A Vendég kijelenti, hogy az Utazási ügynökség teljeskörűen tájékoztatta a turisztikai szolgáltatáscsomag értékesítésének feltételeiről, összhangban a 2/2018. számú kormányrendelet által hatályon kívül helyezett 107/1999. számú kormányrendelet előírásaival. Jelen szerződés aláírása vagy a turisztikai szolgáltatáscsomag elfogadása által, beleértve az elektronikus úton, távértékesítésen keresztül vásárolt csomagokat is, a Vendég magára nézve kötelezőnek ismeri el és tudomásul veszi a turisztikai szolgáltatáscsomag értékesítésének általános feltételeit, az Utazási ügynökség ajánlatának megfelelően.

11.3. A felek a közöttük felmerülő jogvitákat békés úton rendezik, ellenkező esetben megállapodnak abban, hogy az illetékes bírósághoz fordulnak.

11.4. A szerződést Románia törvényeinek megfelelően kell értelmezni.

11.5. Vitás kérdésekben az eredeti román verzió a mérvadó: https://travelminit.ro/ro/conditii-generale-de-rezervare-si-comercializare-de-servicii-turistice

11.6. A Travelminit a következő tájékoztató szerint kezeli a Vendég személyes adatait: https://travelminit.ro/hu/adatvedelem