• magyar
  • USD $

Affiliate partnerprogram megállapodás

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az Affiliate rendszerben az Affiliate Partner (PA) vonatkozásában regisztrált, Affiliate Partnerprogram Megállapodás (APM) általános feltételei, együtt a specifikus feltételekkel („Specifikus feltételek”), melyek mindegyikét az adott feltételeknek megfelelően időről időre módosítják,  képezik a teljes megállapodást az itt meghatározott marketing tevékenységekkel kapcsolatos együttműködésről („Megállapodás”) a Travelminit, mint szállás és nemzetközi turisztikai szolgáltatások népszerűsítésére szolgáló online platformok üzemeltetője és az Affiliate Partner között.

1. BEJEGYZÉS

1.1 A Travelminit karbantart és üzemeltet egy szoftver rendszert és adatbázist ("Affiliate Rendszer ") , amely rögzíti az összes Affiliate Partner adatait és az Affiliate Partner oldalakon keresztül végzett foglalásokat, - az ügyfél által fizetett és igénybe vett foglalásokat.

1.2 A felek közötti jelen megállapodás érvénybe lép, amint az Affiliate Partner regisztrál az Affiliate Rendszerbe, és a regisztrálás során elfogadja a Partnerprogram Megállapodás feltételeit. A Travelminit biztosítja az Affiliate Partner számára az online hozzáférését az Affiliate Rendszerhez.

1.3. A jelen megállapodás határozatlan időre szól.

2. FOGALMAK

Affiliate Partner az akivel a Travelminit regisztrált az Affiliate Rendszerben.

Affiliate webhelyek az Affiliate Partnerek által üzemeltetett webhelyek.

Affiliate Rendszer a Travelminit által fenntartott helyfoglalási és megfigyelési rendszer amely a jelen megállapodásban szabályozott marketing együttműködéshez szükséges információkat és adatokat rögzíti.

Affiliate Látogató olyan ügyfél aki egy Affiliate Oldalon keresztül látogatja a Travelminit oldalt.

Megállapodás alatt a jelen Megállapodás Általános Feltételeit és Egyéb Feltételeit értjük.

Foglalás a Travelminit weboldalán egy Affiliate Látogató által sikeresen véglegesített (a vendég elfoglalta a szálláshelyet) foglalás.

Cookie (Sütik) az Affiliate Látogatóktól származó és az Affiliate Rendszerben rögzített adatok.

Cookie Life (Sütik élete) a Sütik tárolására és felhasználására vonatkozó 30 napos időtartam, ami segítségével  kiszámítható az arra vonatkozó jutalék.

Jutalék mértéke a jutalék kiszámításának alapját képező 5% bruttó standard jutalékszint.

APM a jelen Affiliate Partnerprogram Megállapodás Általános Feltételeit jelenti

Marketing anyagok minden olyan marketing anyag, beleértve a logót, hirdető táblákat, szövegeket és képeket, bővítményeket (plugineket), kódokat, adatbázisokat és más reklám elemeket, amelyeket a Travelminit fejlesztett ki vagy a Travelminit-nek fejlesztettek ki, és amelyeket a Travelminit alkalmasnak tart az online platformja és annak tartalmának a hirdetésére.

Felek (vagy külön-külön: Fél) a Travelminit és az Affiliate Partner.

Specifikus Feltételek a Felek által elfogadott és az érintett Fél által  az Affiliate Rendszerbe bejegyzett specifikus feltételek.

Travelminit a Travelminit International SRL (bejegyzett székhely: Liberty Technology Park, Str. Gării, Nr. 21., clădirea D, intrarea D1, biroul 1B, 400267 Cluj-Napoca, România (Kolozsvár, Románia); a Kolozsvári Cégbíróságnál bejegyzett cégjegyzékszám: J12/546/2018)

3. AFFILIATE WEBHELYEK

3.1. Az Affiliate webhelyet az Affiliate Partner működteti.

3.2. Az Affiliate Partner képviseli és garantálja, a Travelminit számára, hogy birtokolja az Affiliate webhelyekhez szükséges jogokat, engedélyeket és címeket, és ezeket a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően használja.

3.3. Az Affiliate Partner a felelős, saját költségén, az Affiliate webhely fenntartásáért, használatáért, karbantartásáért, a hatályban lévő törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályozásokat is.

3.4 Az Affiliate Partner teljes felelősséggel felel, és kártéríti a Travelminitet minden olyan felmerülő kárért, kiadásért, költségért amelyet az Affiliate Partner az Affiliate Webhely jogellenes felhasználásával okozott.

4.  MARKETING ANYAGOK

4.1 A Travelminit dolgozta ki és/vagy a tulajdonosa a Marketing anyagoknak. A Travelminit képviseli és garantálja, hogy minden joga és engedélye megvan az itt leírt marketing anyagok felhasználásához.

4.2 A Travelminit az alkalmazandó törvények értelmében, a legtágabb értelemben tulajdonosa a marketing anyagokkal kapcsolatos bármilyen és minden szellemi tulajdonhoz fűződő jognak.

5. MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉS

5.1 Az Affiliate Partner vállalja, hogy a Travelminit utasításainak megfelelően, közzéteszi és hirdeti a Marketing Anyagokat az Affiliate webhelyeken, azonnal - de nem később, mint 15 (tizenöt) napon belül, hogy a Marketing Anyagokat az Affiliate Partner rendelkezésére bocsátotta, egészen a Megállapodás megszűnéséig.

5.2 A Travelminit az Affiliate Rendszeren keresztül és e-mailben biztosítja az Affiliate Partnernek a reklám anyagokat.

5.3 A Travelminit korlátozott hatályú engedélyt biztosít az Affiliate Partnernek, a jelen APM megjelölt céloknak megfelelően a Marketing Anyagok felhasználására. Az Affiliate Partner nem jogosult, hogy a marketing anyagokat más célokra fordítsa vagy azokhoz hozzáférést adjon vagy engedélyt egy harmadik félnek. Az Affiliate Partner nem jogosult, hogy alakítsa, módosítsa, fordítsa vagy bármilyen módon megváltoztassa a marketing anyagokat.

5.4 Az Affiliate Partner vállalja, hogy betart minden,  a Travelminit által igényelt műszaki vagy tervezési követelményt ami a marketing anyagok közzétételét vagy eltávolítását illeti.

5.5 Az Affiliate Partnernek nem jogosult a Travelminit által üzemeltetett vagy annak tulajdonában lévő  webhelyek megkárosítására vagy megtámadására.

5.6 Az Affiliate Partner teljes felelősséggel felel, és kártéríti a Travelminitet minden olyan felmerülő kárért, kiadásért, költségért amelyet az Affiliate Partner okozott a marketing anyagok téves felhasználásával vagy a jelen Megállapodás megsértésével.

6. JUTALÉK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 Az Affiliate Partner jogosult egy bruttó jutalékra amelyet, egy előre meghatározott százalék (”Jutalék mértéke”) jelent, egy meghatározott időn belüli (Sütik Élettartama) egy affiliate webhelyről származó látogató által megvalósított és ténylegesen fizetett foglalás bruttó értékéből.

6.2 Az Affiliate Rendszer tárolja a Sütik Élettartama (Cookie Life) számára a Látogatók (Cookie) szükséges releváns adatait, amelyek affiliate webhelyről a Travelminit weboldalára érkeznek (Affiliate Látogató). Ennek megfelelően, ha az Affiliate Látogató visszatér közvetlenül a Travelminit webhelyére az adott Cookie Life-on (Sütik Élettartama) belül, az affiliate Látogató által egy affiliate webhelyen keresztül sikeresen véglegesített és ténylegesen fizetett foglalás után (a vendég elfoglalta a szálláshelyet), akkor az Affiliate Partner továbbra is jogosult a jutalékra.

6.3 A jutalék mértéke illetve a Sütik (Cookie) élettartama az alábbi táblázatban van megjelölve:

Paraméterek

Standard színt

Silver színt

Gold színt

Foglalások bruttó értéke egy adott hónapban

1-10.000 euro

10.001-20.000 euro

20.001 euro fölött

Affiliate Partner bruttó jutalék

5%

5,50%

6%

Sütik (Cookie) élettartama

30 nap

30 nap

30 nap

Elszámolási időszak

következő hónap 15. napjáig

következő hónap 15. napjáig

következő hónap 15. napjáig

Jutalék számla kifizetése a számla befogadásától számítva

30 nap

30 nap

30 nap

6.4 A Megállapodás értelmében a jutalék az Affiliate Partnernek fizetendő összes ellenérték; A Megállapodás értelmében az Affiliate Partner nem jogosult további kompenzációt igényelni az általa felmerült költségek vagy kiadások miatt.

6.5 A havi jutalék az Affiliate Rendszerben bejegyzett adatok alapján kerül kiszámításra. A Travelminit a hónap jutalékáról szóló igazolást (a legutóbbi hónap jutalék mérlege), az affiliate partner által az affiliate rendszerben rögzített e-mail címre küldi, a következő hónap 15. napjáig. A jutalék a számla befogadásától számított 30 napon belül kerül kifizetésre. Amennyiben a bruttó 5% -kal számított 1-10.000 euró közötti értéket meghaladja, akkor a Táblázat (6.3) szerint az extra jutalék 10.001-20.000 euró érték között 0,5% -kal nő, valamint 20.001 euró érték felett 1%-kal nő.

6.6 Az Affiliate Partner a jutalékról szóló tevékenységi igazolás alapján küldi a számlát a Travelminit-nek, a billing@travelminit.com e-mail címre. A Travelminit a számlát annak befogadásától számított 30 napon belül fizeti ki.

7. MÓDOSÍTÁSOK

7.1 A Travelminit-nek joga van egyoldalúan, bármikor, szabadon módosítani a Megállapodás Általános Feltételeit és az 1-es számú Mellékletet, az Affiliate Partnert előzetes értesítve erről e-mailen keresztül, [és az Affiliate Rendszerén keresztül], legkevesebb 20 nappal a Megállapodás hatályba lépését megelőzően.

7.2 Ha az Affiliate Partner nem ért egyet a módosítással, akkor a 8.1 pont alapján felmondhatja a Megállapodást. Ha az Affiliate Partner nem szünteti meg a Megállapodást, akkor a módosítást elfogadottnak tekinti.

8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

8.1 A Megállapodást bármelyik Fél, 15 napon belül előzetes értesítés feltételével, felmondhatja.

8.2 A Megállapodást bármelyik Fél, Önállóan azonnali hatállyal felbonthatja, ha a másik Fél súlyosan megsérti a Megállapodást, beleértve:

a) az Affiliate Partner áthágja a Megállapodás 3.3, 5.4 vagy 5.5 pontok egyikét
b) az Affiliate Partner tettével vagy mulasztásával, a Travelminit saját véleménye szerint, a Travelminit hírnevének és/vagy közképének és/vagy helyzetének megsértésekent ítél meg.

c) a Travelminit képtelen teljesíteni a jutalék fizetési kötelezettségét, az Affiliate Partner ezzel kapcsolatos e-mailben elküldött felszólításától számított 15 napon belül

8.3 A megállapodás felmondása esetén, a megállapodás megszűnésének idejétől kezdve az Affiliate Partner:

a) nem fér hozzá többé az Affiliate Rendszerhez

b) nem jogosult a szerződés megszüntetése utáni foglalásokból származó jutalékra
c) nem jogosult a marketing anyagok bármilyen célra történő felhasználásához, valamint az Affiliate Partnernek el kell távolítania minden elektronikus marketing másolatot vagy nyomtatott marketing anyagot az Affiliate összes webhelyéről, annak adatbázisaiból és bármilyen más rendszeréből.

8.4 A 3.4., 5.6 és 8.3. pontok a Megállapodás megszűnése után továbbra is fennmaradnak. A 6-os rész a Megállapodás megszűnése után továbbra is fennmarad, amíg az Affiliate Partnernek fizetendő összes jutalék kifizetésre kerül.

9. EGYÉB

9.1 A jelen megállapodást a romániai törvények értelmében kell és lehet értelmezni, ez alól kivétel képeznek az eltérő rendelkezések, amelyek nem alkalmazhatóak..

9.2 A Megállapodásból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitákat a Feleknek békés úton kell rendezniük. Amennyiben ezek az erőfeszítések nem eredményeznek megállapodást 30 napon belül, a jogvita elbírálása kizárólag a kolozsvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.