• English
  • USD $

Tourist contract

 

1. Obiectul și încheierea contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în Confirmarea de rezervare sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

1.2. Contractul se încheie prin acceptarea prezentului și bifarea căsuței corespunzătoare cu ocazia inițierii rezervării pe site-ul Travelminit și intră în vigoare în momentul în care Turistul primește Confirmarea de rezervare din partea Agenției.

1.3. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încheiat în prezența fizică simultană a părţilor, Turistul are dreptul de a solicita o copie pe suport hârtie.

 

Definiții

Agenție de turism („Agenție”, „Travelminit”) – Travelminit International SRL, cu sediul social în 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/546/15.02.2018, având CUI 38869249, atribut fiscal RO, titulară a Licenței de turism nr. 1860/09.05.2019 emise în condiţiile legii, care poate să desfășoare activitate de organizare. Agenția acționează în nume propriu.

Turist – orice persoană care dorește să încheie un contract în vederea realizării unei rezervări, sau care are dreptul să călătorească pe baza unui contract încheiat cu Agenția de turism. Turistul acționează în numele tuturor persoanelor pentru care rezervă și își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea datelor de contact furnizate.

Rezervare finalizată – în funcție de modalitatea de rezervare, o rezervare se consideră finalizată: în cazul în care s-a efectuat prin solicitare de ofertă sau cerere de rezervare, în momentul în care Agenția a confirmat prin orice modalitate rezervarea Serviciilor, iar în cazul rezervării în timp real, în momentul înregistrării rezervării.

Confirmare de rezervare – documentul care justifică valabilitatea rezervării, cuprinzând toate detaliile referitoare la Serviciile cumpărate de către Turist. Acest document justificativ face parte integrantă din prezentul contract.

Unitate de cazare – furnizorul Serviciilor pe baza unui contract de colaborare încheiat cu Agenția, având responsabilitate asupra corectitudinea informațiilor furnizate în Anunț și asupra procedurii de rezervare (de ex. pentru trimiterea răspunsurilor pentru cererile trimise de Turiști și transmise prin Sistem, confirmarea rezervării) și pentru calitatea și conformitatea Serviciilor. De asemenea, Travelminit este în relație contractuală cu alte agenții de turism organizatoare (de ex. Accent Travel & Events), astfel Turistului se asigură posibilitatea achiziționării pachetelor turistice prin Sistemul Travelminit din oferta agențiilor organizatori contractați de Travelminit.

Servicii – reprezintă servicii de cazare turistică (cazare, masă, agrement turistic, tratament balnear sau de recuperare), și alte servicii relevante oferite Turistului individual sau în pachete de către Unitatea de cazare.

Sistemul Travelminit („Sistem”, „Site”) – reprezintă sistemul şi platforma online (site) operate de Travelminit, care promovează Serviciile oferite de Unitățile de cazare (prestatori de servicii turistice) și fac posibilă rezervarea acestora de către Turiști. Paginile web ale Agenției de turism pot fi:  „www.travelminit.eu”, „www.travelminit.hu”, „www.travelminit.ro”, „www.travelminit.com”, precum şi alte pagini web asociate.

Anunț – reprezintă oferta și informațiile despre Servicii, puse la dispoziția Turistului pe suport electronic în scopul încheierii unui contract.

Condiții de rezervare și anulare – fac parte integrantă din Anunț, care stabilește toate aspectele privind plata Serviciilor, modalitățile de plată și costurile de anulare, respectiv sunt afișate în Confirmarea de rezervare.

 

2. Rezervarea pachetelor de servicii turistice

A. Rezervarea pachetelor de servicii turistice pentru cazări și perioade precizate

2.1. Conform Termenilor și condițiilor de utilizare ale Site-ului, Turistul trimite o cerere de ofertă, o cerere de rezervare sau înregistrează rezervarea unui Serviciu. În scopul finalizării rezervării, Agenția are dreptul de a contacta Turistul prin orice modalitate de comunicare, conform datelor de contact furnizate de Turist.

2.2. Sistemul Travelminit asigură Turiștilor trei modalități de rezervare a Serviciilor: cerere de ofertă, cerere de rezervare și rezervare în timp real.

2.3. Procedura rezervării prin cerere de ofertă:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit câte o cerere de ofertă la unitățile alese, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate, etc.).

Pasul 2: După verificarea disponibilității cu cazarea, Turistul primește un răspuns prin Sistemul Travelminit (e-mail și/sau sms), de regulă în decurs de 24 de ore. Oferta primită nu reprezintă o Rezervare finalizată.

În cazul în care Serviciile nu sunt disponibile, Turistului i se propun alternative (alte unități de cazare, altă perioadă, etc.) în funcție de disponibilitate.

Pasul 3: Turistul poate să accepte sau să refuze oferta în termenul de valabilitate a acesteia. Valabilitatea este specificată în ofertă.

Pasul 4: După acceptarea ofertei, Agenția confirmă rezervarea pe baza confirmării primite de la Unitatea de cazare, de regulă în decurs de 24 de ore. Din momentul confirmării rezervarea se consideră finalizată. În caz contrar rezervarea nu se consideră finalizată.

Oferta emisă conține prețul total al Serviciilor incluse, cu excepția taxei turistice locale.

2.4. Procedura rezervării prin cerere de rezervare:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit cererea de rezervare, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate, etc.), prin alegerea camerelor și serviciilor dorite și bifând câmpurile corespunzătoare. Prețurile finale vor fi calculate de Sistemul Travelminit, pe baza datelor furnizate de Unitatea de cazare și a selectărilor Turistului în momentul înregistrării.

Pasul 2: Înregistrarea cererii de rezervare nu reprezintă o Rezervare finalizată, întrucât este necesară confirmarea disponibilității din partea Agenției și eliberarea de către Sistemul Travelminit a unei Confirmări de rezervare, de regulă în termen de 24 de ore de la primirea cererii de rezervare. Din momentul confirmării rezervarea se consideră finalizată. În caz contrar rezervarea nu se consideră finalizată.

2.5. Procedura rezervării în timp real:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Travelminit rezervarea în timp real, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate, etc.), prin alegerea camerelor și serviciilor dorite și bifând câmpurile corespunzătoare. Prețurile finale vor fi calculate de Sistemul Travelminit, pe baza datelor furnizate de Unitatea de cazare și a selectărilor Turistului în momentul înregistrării, și se va elibera automat Confirmarea de rezervare, care reprezintă o Rezervare finalizată.

2.6. În anumite situații procedurile menționate mai sus pot fi parcurse prin telefon, informațiile furnizate de Turist în cadrul conversației telefonice vor fi introduse în Sistem de către Agenție.

2.7. În cazul în care între ziua confirmării de rezervare și ziua de check-in sunt mai puține de 5 zile, Turistul nu poate să efectueze rezervarea.

2.8. Pentru comunicări cu Unitatea de cazare legat de Servicii, Turistul va utiliza doar platforma Agenției.

2.9. Orice modificare a rezervării trebuie comunicată Agenției pentru a fi înregistrată în Sistem, în vederea evitării eventualelor neînțelegeri ulterioare.

B. Rezervarea pachetelor de servicii turistice pentru perioade și cazări nedefinite, prin achitarea unui avans

2.10. În cazul în care Turistul nu are o destinație și o perioadă prestabilită, are posibilitatea să achite în avans o sumă către Travelminit, pentru servicii turistice la orice cazare pe teritoriul României, din lista cazărilor partenere marcate ca atare, pentru orice perioadă din an.

2.11. Prin achitarea avansului se naște un raport contractual între Turist și Travelminit, în baza căruia Turistul are posibilitatea să solicite ulterior rezervarea fermă, precizând data și locația exactă a sejurului și alte date necesare pentru finalizarea rezervării, urmând pașii corespunzători din punctul 2.A.

 

3. Preţul contractului și modalitățile de plată

3.1. Prețul contractului este specificat în Confirmarea de rezervare, respectiv pe factură, şi cuprinde Serviciile specificate în acestea.

3.2. Plata avansului

3.2.1. În cazul fiecărei rezervări Travelminit solicită un avans pentru garantarea rezervării, a cărui valoare variază între 10-100%, calculat pe baza prețului stabilit în Confirmarea de rezervare.

3.2.2. În funcție de numărul zilelor calendaristice între finalizarea rezervării și ziua de sosire, Travelminit distinge două situații:

3.2.2.1. În cazul în care între ziua finalizării rezervării și ziua de check-in sunt mai mult de 15 zile, procedura este următoarea:

a) dacă valoarea avansului s-a stabilit între 0-10% din prețul final afișat în Confirmarea de rezervare, Turistul are la dispoziție 7 zile calendaristice pentru achitarea avansului;

b) dacă valoarea avansului s-a stabilit între 11-100% din prețul final afișat în Confirmarea de rezervare, Turistul are la dispoziție 2 zile lucrătoare pentru inițierea plății, și încă 4 zile, ca suma achitată să fie recepționată de Travelminit.

3.2.2.2. În cazul în care între ziua finalizării rezervării și ziua de check-in sunt mai puțin de 15 zile, dar mai mult de 5 zile, procedura este următoarea: indiferent de valoarea totală a avansului, Turistul este obligat să inițieze plata în 2 zile lucrătoare de la data confirmării de rezervare, ca Travelminit să recepționeze plata în 4 zile de la inițierea acesteia.

3.2.3. În toate cazurile este obligația Turistului să notifice pe Travelminit prin Sistem despre inițierea plății.

3.2.4. În cazul în care Turistul confirmă pentru Travelminit inițierea plății prin butoanele din confirmarea de rezervare (de ex. ”Vă informez că am trimis tichetele”, ”Vă informez că am trimis acordul” etc), Travelminit are dreptul de a recupera sumele datorate de către Turist conform facturilor proforme emise de Travelminit aferente rezervării.

3.2.5. În cazul în care avansul prestabilit nu s-a procesat în termenele corespunzătoare, Travelminit are dreptul de a anula rezervarea, precum și în cazul în care Turistul și-a ales o modalitate de plată din care nu a rezultat procesarea la termen a plății, consecințele fiind aceleași.

3.3. Plata finală

3.3.1. În momentul finalizării rezervării Turistul are posibilitatea să-și aleagă dintre următoarele opțiuni privind plata diferenței (adică prețul Serviciilor minus avansul):

a) plată direct la Unitatea de cazare;

b) plată parțială către Agenție și plată parțială către Unitatea de cazare;

c) plată către Agenție.

În cazul în care diferența se achită către Unitatea de cazare (parțial sau integral), plata se efectuează în momentul de check-in. În cazul în care diferența se achită către Agenție, plata finală trebuie procesată de Agenție cel târziu cu 48 de ore înainte de check-in, în caz contrar Travelminit are dreptul de a anula rezervarea.

3.3.2. În cazul în care Turistul, care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans, nu se prezintă în termenul specificat în factura proformă să achite ratele aferente sau restul de plată (cu excepția pct. 3.3.1.a), Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Turistului, acționând conform condițiilor de anulare din prezentul contract.


4. Drepturile şi obligațiile Agenţiei

4.1. Agenția se obligă să furnizeze Turistului o Confirmare de rezervare a Serviciilor în cazul în care disponibilitatea este confirmată de Unitatea de cazare.

4.2. În cazul modificării oricăreia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: Serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei Unității de cazare, Agenția are obligaţia de a informa Turistul înainte de data de check-in.

4.3. În cazul în care rezervarea se anulează din vina exclusivă a Agenției, aceasta are obligația:

a) să ofere Turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;

b) să restituie Turistului sumele ce reprezintă diferența dintre Serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să despăgubească Turistul pentru Serviciile neprestate.

4.4. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează:

a) Turistului;

b) unor cauze de forță majoră sau unui caz fortuit pe care Agenția nu le putea prevedea sau evita;

c) unui terț care nu are legătură cu furnizarea Serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil şi/sau inevitabil.

4.5. Agenția este obligată să acorde prompt asistență Turistului aflat în dificultate în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenția, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.6. Agenția nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la eventualele rezervări false și/sau fictive ori cu privire la orice alte ilegalități săvârșite de Turist cu ocazia procedurii de efectuare a rezervării sau a plății.

 

5. Drepturile și obligațiile Turistului

5.1. Turistul este obligat să prezinte la recepția Unității de cazare actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (Confirmarea de rezervare), în vederea acordării serviciilor turistice.

5.2. Turistul este obligat să achite la recepția Unității de cazare taxa de stațiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.3. Turistul este obligat să comunice Agenției în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării sau în timp util înainte de check-in hotărârea sa privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului (Serviciile incluse în pachet, data, modificarea categoriei Unității de cazare), legat de modificările inițiate de Unitatea de cazare. Turistul poate opta pentru :

a) rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.4. Turistul are dreptul să anuleze rezervarea în orice moment, conform Condițiilor de rezervare și de anulare.

5.5. În orice caz Turistul are dreptul să solicite Agenției şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă şi ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în acestea nefiind incluse suprarezervările);

b) anularea s-a făcut din vina Turistului.

5.6. În cazul în care Agenția anulează rezervarea sau nu asigură Serviciile achitate de Turist, Turistul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate aferente Serviciilor anulate sau neprestate.

5.7. Turistul poate să cesioneze serviciile turistice rezervate unei terțe persoane care îndeplinește toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 15 zile înainte de data de check-in. În acest caz Agenția anulează rezervarea inițială și realizează o nouă rezervare pe numele și cu datele de contact ale noului Turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar pentru plata prețului rezervării şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. În cazul în care rezervarea a fost achitată cu tichete de vacanță, nu se permite cesiunea.

5.8. Turistul este obligat să folosească cazarea rezervată şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.9. Turistul ia la cunoștință că Serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din Contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, Agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.10. Turistul se obligă să nu efectueze rezervări false și/sau fictive în Sistemul Travelminit.

5.11. Cunoscând prevederile Codului Penal Român, Turistul se obligă, în procedura de efectuare a rezervării și a plății, să se abțină de la comiterea de orice fel de ilegalități - în special de săvârșirea unor fapte care pot fi calificate infracțiuni de fals.

5.12. În cazul în care rezervarea este achitată cu tichete de vacanță (voucher de vacanță suport electronic sau suport hârtie), Turistul declară pe propria răspundere că (i) este titularul legitim al tichetului de vacanță, (ii) a luat la cunoștință și înțelege că va fi beneficiarul Serviciilor în propria persoană, (iii) a luat la cunoștință și înțelege că Serviciile rezervate conțin servicii de cazare, (iv) se angajează că tichetele de vacanță nu au fost și nu vor fi schimbate, transferate, vândute, sau valorificate în orice mod, în schimbul unor sume de bani (v) respectă toate prevederile Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

 

6. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care Turistul renunță la rezervare din vina sa, se aplică următoarele condiții:

a) 10% din valoarea totală a rezervării nu se returnează, însă poate fi folosit pentru o nouă rezervare (finalizată prin Confirmarea de rezervare) în următoarele 7 zile lucrătoare, iar în cazul în care nu se finalizează o rezervare nouă în termenul specificat, suma respectivă se consideră taxă de anulare și nu este returnabilă;

b) în ceea ce privește diferența din avans, se procedează conform Condițiilor de rezervare și anulare regăsite în Confirmarea de rezervare (dacă este cazul).

6.2. În cazul în care rezervarea a fost achitată cu tichete de vacanță, valoarea acestora se returnează sub formă de vouchere Travelminit, care pot fi folosite pentru rezervarea cazărilor din România marcate ca atare, în acel an calendaristic.

6.3. Turistul trebuie să transmită în scris anularea rezervării în Sistemul Travelminit sau la adresa de e-mail info@travelminit.ro. În cazul în care anularea se trimite pe e-mail, este considerată validă din momentul procesării e-mailului.

 

7. Reclamații

7.1. În cazul în care Turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, în mod clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, care se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii Unității de cazare și a Agenției).

E-mail de contact al Agenției: info@travelminit.ro.

7.2. Atât Agenția, cât şi Unitatea de cazare vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, Turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la check-out, urmând ca Agenția să comunice Turistului în termen de 30 de zile lucrătoare un răspuns cu privire la eventualele despăgubiri care i se cuvin, după caz.

 

8. Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)

8.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

8.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

8.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL și legislația aplicabilă poate fi consultată pe site-ul ANPC – Autoritatea pentru protecția consumatorului.

8.4. Pentru soluționarea alternativă a litigiilor, pentru clienții transfrontalieri, se pot accesa următoarele adrese: Platforma SOL (Soluționarea online a litigiilor | Comisia Europeană), Site-ul DG Justiție și Consumatori (secțiunea SAL/SOL).

 

9. Asigurări

9.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare OMNIASIG, cu sediul în Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, București. Polița de asigurare nr. 51436 valabilă până la data de 28.03.2020 este afișată pe pagina web a Agenției de turism Travelminit (cu indicarea adresei web: http://travelminit.ro).

9.2. Condiţiile în care Turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

9.2.1. În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea Turistului, acesta are obligaţia de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea Turistului în România, în condiţiile poliței de asigurare încheiate între Agenție şi societatea de asigurare.

9.2.2. În cazul în care Turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

9.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societatea de asigurare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 9.2.2.

9.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, Turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

9.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligaţia de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

9.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 9.2.2, 9.2.3 şi 9.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată, etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite Turistului şi alte documente justificative.

9.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de Turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la Turist.

9.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către Turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

9.2.10. Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație sau a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

9.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar un intermediar între Turist şi asigurător.

 

10. Documentele contractului ce se constituie ca anexă la acesta sunt următoarele:

a) Confirmarea de rezervare, inclusiv factura

b) Catalog, ofertă și Anunț pe suport electronic

 

11. Dispoziții finale

11.1. Toate unitățile de cazare sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta şi de la un tip de destinație la altul.

11.2. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 abrogată prin OG nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, Turistul își exprimă acordul şi luarea la cunoștință cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

11.3. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

11.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

11.5. Travelminit se obligă să respecte Politica de protecție a datelor afișat pe site-ul Travelminit: https://travelminit.ro/ro/protectiadatelor